Hydrostatisch testen

Hydrostatisch testen van pijpleidingen en leidingsystemen is een procedure om de sterkte en dichtheid van de leiding te bepalen. WPS voert de testen conform elke gewenste standaard uit en kan ook voor u de desbetreffende testprocedures opstellen.

Voor het tijdelijk afblinden van de leiding(en) beschikken wij over een complete range hoge druk testpluggen voor verschillende wanddiktes van 2” t/m 12”.

Online testen

Met het online data-log systeem kunnen de testen grotendeels onbemand worden uitgevoerd en via internet worden gevolgd. Deze techniek biedt aanzienlijke voordelen voor zowel aannemer als opdrachtgever:

  • Veiliger
  • Kostenbesparend
  • Volledig transparant
  • Testdata zijn op afstand te toetsen
  • Testdata worden twee jaar opgeslagen
  • Minder overlast voor de omgeving
  • Geen nachtdiensten
  • Geen meetwagens nodig

Pneumatisch testen

Indien het niet mogelijk is om de leiding of het leidingsysteem hydrostatisch te testen dan kan WPS deze pneumatisch met lucht of stikstof uitvoeren. Wij beschikken over ultrasone testers om eventuele lekkages op te sporen.

Ontwateren en drogen

Het ontwateren en drogen van pijpleidingen en leidingsystemen voert WPS uit met technisch olievrije droge lucht of stikstof. In combinatie met foam pig’s kunnen wij het droogproces versnellen en de leidingen op het gewenste dauwpunt brengen.

Piggen en reinigen van leidingen

Leidingen reinigt WPS in combinatie met pig’s; verpompt met lucht, stikstof, water of leidingproduct.
Wij leveren een compleet assortiment pig’s voor het reinigen en kalibreren van leidingen.

Bolting Services

Om de flensintegriteit te kunnen waarborgen beschikt WPS over gecertificeerd, hydraulisch torque equipment en flensmonteurs. We kunnen deze werkzaamheden voor zowel tijdelijke als voor permanente flensverbindingen uitvoeren.
Veelal combineren we deze werkzaamheden al bij het testen, zodat er niet apart een torqueploeg hoeft te worden gemobiliseerd.